تبلیغات
حرف دل - دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی

حرف دل


                 
                    آنگاه که غرور کسی را له می کنی،

             آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،

              آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،

                   آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،

  آنگاه که حتی گوشت رامی بندی تاخردشدن غرورش رانشنوی

         آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ،

                                می خواهم بدانم،

              دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی تابرای

                            خوشبختی من دعا کنی؟


نوشته شده در 1392/08/21 ساعت 12:41 توسط . ....... نظرات | |

قالب وبلاگ : قالب وبلاگ