تبلیغات
حرف دل - چقدر سختهــــــ

حرف دل

چقدر سخته 

خواستن و نداشتن

نخواستن و داشتن..!!! نه تــوان خواســتن دارم

نه تــــــوان فرامـــــــــوش کــردن

سهــــم مـن از تـو چیســـت ؟

فقــــط دلتــــنگی ...


نوشته شده در 1393/02/23 ساعت 17:09 توسط . ....... نظرات | |

قالب وبلاگ : قالب وبلاگ